Prohlášení o ochraně osobních údajů

Potěšila nás Vaše návštěva na naší webové stránce www.hase.de a Váš zájem o naši společnost. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobními údaji jsou informace o osobních a materiálních poměrech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Sem patří např. občanské jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození, ale také všechny ostatní údaje, které se mohou vztahovat k identifikované nebo identifikovatelné osobě.

Jelikož požívají osobní údaje zvláštní zákonné ochrany, budou námi tyto údaje shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro provozování naší internetové stránky a poskytování našich služeb. Dále uvádíme, jaké osobní údaje budou námi během Vaší návštěvy na naší internetové stránce shromažďovány a jak je využíváme.
Naše praxe ochrany údajů je v souladu s právními předpisy, zvláště pak se spolkovým zákonem na ochranu osobních údajů (BDSG), zákonem o elektronických médiích (TMG) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a uchovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provozování dobře fungující internetové stránky a poskytování našich sdělení a služeb, jakož i pro zpracování dotazů a případně pro vyřizování objednávek / smluv, to ale pouze pokud pro to existuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR nebo jiný režim povolení. Pouze tehdy, pokud jste předem udělili svůj souhlas samostatně, budou Vaše údaje použity také pro další, v souhlasu přesně určené účely, např. pro zasílání reklamních sdělení prostřednictvím newsletterů.


1. Správce údajů podle čl. 4 odst. 7 GDPR

Správcem údajů ve smyslu GDPR a jiných vnitrostátních zákonů na ochranu osobních údajů členských států jakož i ostatních ustanovení na ochranu osobních údajů je:

HASE Kaminofenbau GmbH
Niederkircher Straße 14
54294 Trier

e-mail: info@hase.de
Tel.: +49 (0) 651 82 69-0
Fax: +49 (0) 651 82 69-118


2. Jméno a adresa inspektora ochrany údajů

Auditorka ochrany osobních údajů: Sandra Dury
DURY Compliance & Consulting GmbH
Obertorstraße 1, 66111 Saarbrücken
E-Mail: office@datenschutz-compliance.de


3. Poskytování webové stránky a vyhotovení logovacích souborů

Při každé návštěvě naší internetové stránky náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace počítačového systému, ze kterého byla stránka navštívena. Přitom probíhá sběr následujících údajů:

Rozsah zpracování údajů

(1) informace o typu prohlížeče a použité verzi
(2) operační systém počítače, z něhož bylo přistupováno
(3) IP-adresa, z níž bylo přistupováno
(4) datum a čas přístupu
(5) webové stránky a zdroje (obrázky, soubory, další obsahy stránek) navštívené na naší internetové stránce.
(6) webové stránky, z nichž se systém uživatele dostal na naše internetové stránky (Referrer-Tracking)

Tyto údaje budou uloženy do logovacích souborů našeho systému. Nebude provedeno uložení těchto údajů spolu s osobními údaji konkrétního uživatele, takže neproběhne identifikace jednotlivých návštěvníků stránek.

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Našim oprávněným zájmem je zajistit dosažení níže popsaného účelu.

 • Účel zpracování údajů

  Protokolování probíhá za účelem zachování kompatibility naší internetové stránky, pokud možno pro všechny návštěvníky, a za účelem boje proti zneužití a pro odstraňování poruch. Pro tyto účely je nezbytné protokolovat technické údaje počítače, z něhož byla provedena návštěva, abychom mohli v co nejkratší době reagovat na chyby zobrazování, útoky na naše IT systémy anebo chyby ve funkčnosti naší internetové stránky. Navíc nám tyto údaje poslouží pro optimalizaci webové stránky a obecně pro zabezpečení našich informačně-technických systémů.

 • Doba uchovávání

  Výše uvedené technické údaje budou vymazány, jakmile už nebudou zapotřebí pro zajištění kompatibility internetové stránky pro všechny návštěvníky, nejpozději ovšem 3 měsíce po návštěvě naší internetové stránky.

 • Právo vznést námitku a právo na výmaz

  Právo vznést námitku a právo na výmaz se řídí všeobecnými pravidly pro ochranu osobních údajů, která jsou dále uvedena v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


4. Statistické vyhodnocení návštěv této internetové stránky - webtracker

Při návštěvě této internetové stránky nebo jednotlivých souborů internetové stránky shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme následující údaje: IP-adresu, webovou stránku, z níž byl soubor vyvolán, název souboru, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a hlášení o úspěšném přístupu (tzv. web-logu). Tyto přístupové údaje použijeme výhradně v neosobní podobě pro neustálé zlepšování naší internetové nabídky a pro statistické účely.
Pro vyhodnocení návštěv naší internetové stránky navíc používáme tato sledování pohybu návštěvníků tzv. webtrackery:

Google Tag Manager

 • Rozsah zpracování osobních údajů

  Na naší webové stránce využíváme služby společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dále: Google Tag Manager). Google Tag Manager nabízí technickou platformu, aby bylo možné spustit a provázaně ovládat jiné webové služby a web trackingové programy za pomoci tzv. značek (tagů). Google Tag Manager v této souvislosti ukládá na vašem počítači cookies a analyzuje vaši činnost na internetu (tzv. trackování), pokud jsou nástroje pro web tracking spuštěny pomocí Google Tag Manageru. Tyto údaje, které jsou posílány jednotlivými značkami (tagy) začleněnými do Google Tag Manageru, jsou na jednotném uživatelském rozhraní Google Tag Managerem shrnuta, uložena s zpracována. Všechny začleněné značky (tagy) jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny znovu zvlášť. Bližší informace k ochraně údajů nástrojů, které jsou začleněné do Google Tag Manageru, najdete v příslušném odstavci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. V rámci užívání naší webové stránky při aktivním zapojení značek (tagů) Google Tag Managerem jsou údaje jako především vaše IP adresa a vaše uživatelská aktivita přenášeny na server společnosti Google LLC a zpracovány a ukládány mimo Evropskou Unii, např. v USA.
  Evropská komise stanovila, že přiměřená úroveň ochrany osobních údajů může v USA existovat, pokud se společnost zpracující data podřídila US-EU-Privacy-Shield dohodě a export dat v USA je touto cestou organizován přípustným způsobem. Tak se děje v případě Google LLC. Co se týče webových služeb, integrovaných pomocí Google Tag Manageru platí ustanovení v daném odstavci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Trackingové nástroje, které jsou v Google Tag Manageru případně využívány, zajišťují díky IP anonymizaci zdrojového kódu, aby byla před přenosem IP adresa Google Tag Managerem anonymizována. Při tom je Google Tag Manageru umožněno pouze anonymizované evidování IP adres (tzv. maskování IP).

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (svolení) buď v rámci registrace u Google (založení Google účtu a souhlas s oznámeními o ochraně údajů, jež jsou s tím spojeny) nebo pokud jste se nezaregistrovali u Googlu, na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v umožnění bezchybného fungování a možnosti administrace naší internetové stránky. Pokud jsou pomocí Google Tag Manageru využívány také trackingové funkce, spočívá oprávněný zájem v umožnění užívání aktuálních marketingových funkcí a vyhodnocení uživatelských proudů na naší internetové stránce.

 • Účel zpracování údajů

  Na základě naší objednávky využije Google informace získané pomocí Google Tag Manageru, aby vyhodnotil vaši návštěvu této internetové stránky, sestavil reporty o aktivitě na webové stránce a aby pro nás obstaral další služby, spojené s využíváním této webové stránky a internetu.

 • Doba uchovávání údajů

  Google ukládá údaje prelevantní pro funkci Google Tag Manageru po dobu, jež je potřebná ke splnění objednané webové služby. Shromáždění a ukládání dat probíhá anonymně. Pokud by přece jen existovala spojitost s určitou osobou, budou údaje okamžitě smazány, pokud se na ně nevztahuje žádná zákonná doba nutná pro jejich uchování. V každém případě dojde ke smazání po uplynutí doby nutné pro uchování údajů./p>

 • Možnost námitky a výmazu

  Sběru a předávání osobních údajů Googlu (především vaší IP adresy) a také zpracování těchto údajů Googlem můžete zamezit, pokud deaktivujete plnění script codu, pokud nainstalujete ve svém prohlížeči script-blocker (tento naleznete např. na www.noscript.net nebo www.ghostery.com) nebo pokud aktivujete nastavení „Do Not Track“ ve vašem prohlížeči. Nad rámec toho můžete zamezit evidování údajů do Googlu, které byly vytvořeny díky Google - cookie a které se vztahují na vaše užívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) a také zpracování těchto údajů Googlem tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in pro váš prohlížeč, jež je k dispozici na následující adrese (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) Zásady bezpečnosti a ochrany osobních údajů Google-Analytics naleznete na http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html.

Google-Analytics

 • Rozsah zpracování osobních údajů

  Na naší stránce používáme webtracking (servis zachycení průchodu webovou stránkou) firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dále jen: Google-Analytics). Google-Analytics používá v rámci webtrackingu cookies, které jsou ukládány do Vašeho počítače a které umožňují analýzu používání naší webové stránky a Vašeho chování při pohybu v síti. Tuto analýzu provádíme na základě tracking-servisu od Google-Analytics, abychom mohli stále optimalizovat naši internetovou nabídku a lépe ji zpřístupnit. V rámci používání naší webové stránky jsou přitom přenášeny soubory, a to především Vaše IP adresa a Vaše uživatelské aktivity na server firmy Google LLC, a dále zpracovány a ukládány mimo Evropskou unii, např. v USA.
  Komise EU zjistila, že v USA může být zajištěna přiměřená úroveň ochrany údajů, pokud podnik zpracovávající údaje přistoupí k Dohodě označované jako Štít EU-US na ochranu soukromí a export údajů touto cestou je odpovídajícím způsobem zajištěn. Na základě aktivace anonymizace IP adresy v rámci tracking kódu Google-Analytics této internetové stránky bude Vaše IP adresa ze strany Google-Analytics před zahájením přenosu anonymizována. Tato webová stránka používá tracking kód Google-Analytics rozšířený o Operator gat._anonymizeIp(); pro umožnění anonymizovaného shromažďování IP adres (tzv. IP-Masking).

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (svolení) buď v rámci registrace u Google (založení Google účtu a souhlas s oznámeními o ochraně údajů, jež jsou s tím spojeny) nebo pokud jste se nezaregistrovali u Googlu, na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v umožnění užívání aktuálních funkcí online marketingu a vyhodnocení uživatelských toků na naší internetové stránce.

 • Účel zpracování údajů

  V našem zastoupení použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaši návštěvu na této internetové stránce, zpracoval reporty o aktivitách spojených s webovou stránkou a poskytl nám další služby související s používáním webové stránky a s používáním internetových služeb s ohledem na nás. IP adresa přenesená v rámci Google-Analytics z Vašeho prohlížeče nebude dána do souvislosti s dalšími údaji Google LLC.

 • Doba uchovávání

  Google bude údaje relevantní pro poskytování webtrackingu uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění objednaného webového servisu. Shromažďování a uchovávání údajů probíhá anonymizovaně. Pokud by ovšem údaje měly obsahovat odkaz na osoby, tak budou neprodleně vymazány za předpokladu, že nejsou stanoveny žádné zákonné lhůty pro jejich uchování. V každém případě výmaz proběhne po vypršení povinnosti uchovávání údajů.

 • Právo vznést námitku a právo na výmaz

  Můžete zabránit shromažďování a předávání osobních údajů na Google (především Vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů firmou Google tím, že deaktivujete provádění skriptovacího kódu ve svém prohlížeči, do svého prohlížeče si nainstalujete blokaci skriptování (tuto najdete na www.noscript.net  oder www.ghostery.com ) nebo aktivujete nastavení svého prohlížeče „Do Not Track“. Kromě toho můžete zabránit Googlu ve shromažďování údajů vytvořených cookies Google týkajících se Vašeho užívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) a zabránit Googlu ve zpracování těchto údajů tím, že si stáhnete Browser-Plug-In, který je k dispozici na následujícím odkazu ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ) a nainstalujte ho. Zásady bezpečnosti a ochrany osobních údajů  Google-Analytics najdete na  http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html


5. Integrace externích webových servisů a zpracování údajů mimo EU

 

Na naší internetové stránce používáme aktivní obsahy Java-Script od externích poskytovatelů tzv. webových servisů. Návštěvou naší internetové stránky získají tito externí poskytovatelé služeb příp. osobní informace o Vaší návštěvě na naší internetové stránce. Přitom může dojít k případnému zpracování údajů mimo EU. Tomu můžete zabránit tím, že si nainstalujete blokaci Java-Scriptu jako je např. Browser-Plug-In 'NoScript' ( www.noscript.net ) nebo deaktivujete Java-Script ve svém prohlížet. Tím může dojít k funkčním omezením na internetových stránkách, které navštívíte. Používáme následující externí webové servisy:

 • CloudFlare

  Na naší webové stránce je nahrána webová služba společnosti CloudFlare Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco (dále: CloudFlare). Tyto údaje využíváme, abychom zajistili plnou funkčnost naší webové stránky.  V této souvislosti je případně možné, že váš prohlížeč zprostředkuje CloudFlare osobní údaje. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v bezchybné činnosti internetové stránky. CloudFlare se certifikoval sám v rámci EU-US-Privacy-Shield dohody (srov. https://www.privacyshield.gov/list ). Údaje budou smazány, jakmile se splní účel jejich shromáždění. Další informace k manipulaci s přenesenými daty naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti CloudFlare: https://www.cloudflare.com/security-policy/?utm_referrer=https://www.google.de/ . Evidování a zpracování vašich osobních údajů CloudFlarem můžete zamezit, pokud deaktivujete plnění script codu ve vašem prohlížeči nebo pokud si ve vašem prohlížeči nainstalujete script-blocker (ten najdete např. na www.noscript.net nebo na www.ghostery.com).

 • Google

  Na naší webové stránce je nahrána webová služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dále: Google). Tyto údaje využíváme, abychom zajistili plnou funkčnost naší webové stránky. V této souvislosti je případně možné, že váš prohlížeč zprostředkuje Googlu osobní údaje.  Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v bezchybné činnosti internetové stránky. Google se certifikoval sám v rámci EU-US-Privacy-Shield dohody (srov. https://www.privacyshield.gov/list ). Údaje budou smazány, jakmile se splní účel jejich shromáždění. Další informace k manipulaci s přenesenými daty naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Evidování a zpracování vašich osobních údajů Googlem můžete zamezit, pokud deaktivujete plnění script codu ve vašem prohlížeči nebo pokud si ve vašem prohlížeči nainstalujete script-blocker (ten najdete např. na www.noscript.net nebo na www.ghostery.com).

 • Google-Apis

  Na naší webové stránce se načítá webový servis firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dále jen: Google-Apis). Tyto údaje používáme pro zajištění plné funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti zašle Váš prohlížeč příp. osobní údaje na Google-Apis. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v bezchybné funkci internetové stránky. Google-Apis se v rámci dohody označované jako Štít EU-US na ochranu soukromí autocertifikoval (viz https://www.privacyshield.gov/list).
  K výmazu údajů dojde, jakmile bude naplněn účel jejich shromažďování. Další informace o zacházení s přenesenými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů Google-Apis: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Můžete zabránit shromažďování a zpracování Vašich údajů ze strany Google-Apis tím, že deaktivujete provádění skriptovacího kódu ve svém prohlížeči nebo si do svého prohlížeče nainstalujete blokaci skriptování (tuto najdete např. na www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

 • gstatic

  Na naší webové stránce je nahrána webová služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dále: gstatic). Tyto údaje využíváme, abychom zajistili plnou funkčnost naší webové stránky. V této souvislosti je případně možné, že váš prohlížeč zprostředkuje společnosti gstatic osobní údaje. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v bezchybné činnosti internetové stránky. Gstatic se certifikoval sám v rámci EU-US-Privacy-Shield dohody (srov. https://www.privacyshield.gov/list ). Údaje budou smazány, jakmile se splní účel jejich shromáždění. Další informace k manipulaci s přenesenými daty naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti gstatic: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Evidování a zpracování vašich osobních údajů gstaticem můžete zamezit, pokud deaktivujete plnění script codu ve vašem prohlížeči nebo pokud si ve vašem prohlížeči nainstalujete script-blocker (ten najdete např. na www.noscript.net nebo na www.ghostery.com). 

 • Twitter Advertising

  Na naší webové stránce je nahrána webová služba společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2 (dále: Twitter Advertising). Tyto údaje využíváme, abychom zajistili plnou funkčnost naší webové stránky. V této souvislosti je případně možné, že váš prohlížeč zprostředkuje společnosti Twiter Advertising osobní údaje. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v bezchybné činnosti internetové stránky. Údaje budou smazány, jakmile se splní účel jejich shromáždění. Další informace k manipulaci s přenesenými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter Advertising: https://twitter.com/en/privacy . Evidování a zpracování vašich osobních údajů Twitter Advertisingem můžete zamezit, pokud deaktivujete plnění script codu ve vašem prohlížeči nebo pokud si ve vašem prohlížeči nainstalujete script-blocker (ten najdete např. na www.noscript.net nebo na www.ghostery.com). 

 • Doubleclick

  Na naší webové stránce se načítá webový servis firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dále: Doubleclick). Tyto údaje používáme pro zajištění plné funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti zašle Váš prohlížeč příp. osobní údaje na Doubleclick. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v bezchybné funkci internetové stránky. Doubleclick se v rámci Dohody označované jako Štít EU-US na ochranu soukromí autocertifikoval (viz https://www.privacyshield.gov/list ). K výmazu údajů dojde, jakmile bude naplněn účel jejich shromažďování. Další informace o zacházení s přenesenými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů Doubleclick: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Můžete zabránit shromažďování a zpracování Vašich údajů ze strany Doubleclick tím, že deaktivujete provádění skriptovacího kódu ve svém prohlížeči nebo si do svého prohlížeče nainstalujete blokaci skriptování (tuto najdete např. na www.noscript.net nebo www.ghostery.com ).

 • Knightlab.com

  Na našich webových stránkách je integrovaná webová služba společnosti Northwestern University Knight Lab, 1845 Sheridan Road, 60208 Evanston (dále jen: Knightlab.com). Pokud jste ve vašem prohlížeči aktivovali Java-Script a nenainstalovali blokování Java-Scriptu, bude váš prohlížeč poskytovat případné osobní údaje společnosti Knightlab.com. Další informace k zacházení s předávanými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Knightlab.com: žádné prohlášení o ochraně osobních údajů. Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Knightlab.com můžete zamezit deaktivací provádění kódu Scriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokování Scriptu ve vašem prohlížeči (najdete je např. na adrese www.noscript.net nebo www.ghostery.com ).

 • GA Audience

  Na naší webové stránce se načítá webový servis firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (dále jen: GA Audience). Tyto údaje používáme pro zajištění plné funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš prohlížeč zašle případné osobní údaje na GA Audience. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v bezchybné funkci internetové stránky. Firma GA Audience se v rámci Dohody označované jako Štít EU-US na ochranu soukromí autocertifikovala (viz https://www.privacyshield.gov/list ). K výmazu údajů dojde, jakmile bude naplněn účel jejich shromažďování. Další informace o zacházení s přenesenými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů firmy GA Audience: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Můžete zabránit shromažďování a zpracování Vašich údajů ze strany GA Audience tím, že deaktivujete provádění skriptovacího kódu ve svém prohlížeči nebo si do svého prohlížeče nainstalujete blokaci skriptování (tuto najdete např. na www.noscript.net od www.noscript.net nebo na www.ghostery.comwww.ghostery.com ).


6. Poučení o používání cookies

 • Rozsah zpracování osobních údajů

  Na různých stránkách používáme cookies, abychom umožnili využívání určitých funkcí naší webové stránky. U tzv. 'cookies' se jedná o malé textové soubory, které Váš prohlížeč může uložit do Vašeho počítače. Tyto textové soubory obsahují charakteristické pořadí znaků, které umožňují jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakovaných návštěvách naší webové stránky. Postup ukládání souboru cookie je rovněž označován jako 'nastavení cookie'.

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Oprávněný zájem spočívá v bezchybné funkci internetové stránky, zvyšování její použitelnosti a umožnění individuálního oslovení zákazníka. Identifikace konkrétních návštěvníků stránky pomocí technologie cookies je možná pouze tehdy, pokud nám návštěvník stránky poskytl odpovídající osobní údaje na základě samostatného souhlasu.

 • Účel zpracování údajů

  Naše webová stránka používá cookies za účelem zajištění plné funkčnosti naší internetové stránky a zlepšení její použitelnosti. Navíc technologie cookies umožňuje pseudonymizovat jednotlivé návštěvníky např. přiřazením individuálního libovolného identifikátoru, takže jim můžeme poskytovat individuální služby.

 • Doba uchovávání

  Cookie jsou uchovávány, dokud nedojde k jejich výmazu ve Vašem prohlížeči, resp. v případě, že se jedná o relaci předávanou jako cookie, dokud nevyprší platnost relace.

 • Právo vznést námitku a právo na výmaz

  Svůj prohlížeč si můžete podle svého přání nastavit tak, že standardně zakážete příjem cookies a budete pouze informováni o tom, zda v konkrétním případě chcete nebo nechcete přijmout cookies nebo standardně akceptujete příjem cookies. Cookies mohou být použity k různým účelům, např. k identifikaci, že Váš počítač již byl jednou ve spojení s naší reklamní nabídkou (trvalé cookies) nebo k uložení posledních prohlédnutých nabídek (dočasné cookies). Cookies používáme, abychom Vám mohli poskytnout vyšší uživatelský komfort. Pro využití našich komfortních funkcí doporučujeme povolit příjem cookies pro naši reklamní nabídku.

  Právo vznést námitku a právo na výmaz se řídí všeobecnými pravidly pro ochranu osobních údajů, která jsou dále uvedena v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


7. Bezpečnost údajů a ochrana údajů, e-mailová komunikace

Vaše osobní údaje budou chráněny technickými a organizačními opatřeními při shromažďování, uchování a zpracování, tak aby nebyly přístupné třetím osobám. Při nešifrované e-mailové komunikaci nemůžeme zaručit úplné zabezpečení údajů při jejich přenosu do našich IT systémů, takže při zasílání informací s vysokou potřebou utajení doporučujeme šifrovanou komunikaci nebo poštovní cestu.


8. Odvolání souhlasu – informace o údajích a požadavky změn – Výmaz & blokování údajů

Jednou ročně máte nárok na bezplatnou informaci o svých uložených údajích a rovněž právo na jejich opravu, blokaci nebo výmaz. Vaše údaje vymažeme na první požádání, pokud to nebude v rozporu se zákonnými předpisy. Udělený souhlas s používáním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Žádosti o poskytnutí informací, výmaz a opravu Vaši údajů a také další podněty můžete kdykoliv zaslat na následující adresu:

HASE Kaminofenbau GmbH
Niederkircher Straße 14
54294 Trier

e-mail: info@hase.de
Tel.: +49 (0) 651 82 69-0
Fax: +49 (0) 651 82 69-118


9. Právo na přenositelnost údajů

Máte nárok, abychom vám údaje týkající se vaší osoby, které jste nám zaslali, poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho po nás můžete požadovat, abychom tyto údaje na váš první pokyn neprodleně zaslali třetí straně, pokud se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a zpracování provádíme v rámci automatizovaného zpracování údajů. Při výkonu tohoto práva přenositelnosti údajů máte dále právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, předal správce osobních údajů jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být omezeny svobody a práva jiných osob. Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů nutných k provádění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.


10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 I GDPR

Pokud máte podezření, že na naší straně dochází k protiprávnímu zpracování Vašich údajů, můžete samozřejmě požádat kdykoliv o právní vyřešení problému. Nezávisle na tom máte možnost se obrátit na dozorový úřad. Právo podat stížnost Vám přísluší v členském státě EU Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště anebo místa údajného porušení zpracování, což v praxi znamená, že si můžete na výše uvedených místech zvolit dozorový orgán, na který se obrátíte. Dozorový úřad, u něhož byla podána stížnost, Vás poté bude informovat o stavu a výsledku Vašeho podání včetně práva na soudní ochranu vůči dozorovému úřadu podle čl. 78 GDPR.

Vypracoval:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de